Consultanta

Etapele procesului de implementare a unui Sistem de Management
I Audit de evaluare 

Scop:

  1. Cunoașterea structurii organizației si a legăturilor funcționale;
  2. Determinarea condițiilor de sistem aplicabile organizației si a măsurii care acestea îndeplinite la momentul inițial;
  3. Identificarea fluxurilor de lucru si a succesiunii interacțiunii acestora;

Auditul de evaluare se face la toate compartimentele funcționale care vor face parte din Sistemul de Management.

II Contractarea certificării  

Scop:

Consultantul asigura interfața cu organismul de certificare si derularea tuturor formalităților de contractare.

III. Instruirea personalului aplicarea prevederilor standardelor

Scop:

Înțelegerea de către personal a modului in care trebuie aplicate prevederile standardelor.

IV. Elaborarea procedurilor de sistem si după caz realizarea evaluărilor de risc 

Scop:

Stabilirea cadrului general de desfășurare a principalelor procese de documentare monitorizare cerute de standardele de referința.

V Elaborarea procedurilor instrucțiunilor specifice

Scop:

Documentarea proceselor specifice de documentare, management, asigurarea resurselor, producție / servicii, monitorizare măsurare.

VI Elaborarea informației documentate in colaborare cu organizației

Scop:

Documentarea si elaborarea documentelor necesare menținerii si îmbunătățirii sistemului.

VII. Implementarea procedurilor prevederilor standardelor 

Scop:

Asigurarea punerii in practica a tuturor prevederilor standardelor si a procedurilor.

VIII. Audit intern 

Scop:

  1. Verificarea modului care fost implementat sistemul evidențierea neconformităților, scopul îmbunătățirii sistemului;
  2. Respectarea cerințelor standardelor privind obligativitatea desfășurării activității de audit intern planificate;
  3. Pregătirea organizației vederea auditului de certificare susținut de organismul independent.

IX. Urmărirea realizării acțiunilor corective

Scop:

Urmărirea soluționării închiderea neconformităților constatate la auditul intern.

X. Asistenta timpul auditului de certificare 

Scop:

Asigurarea prestației optime timpul auditului.

in general toate sistemele conțin mai multe nivele de documentare :

  • informație documentată menținută ( proceduri, instrucțiuni, ghiduri)
  • informație documentată reținută ( înregistrări)