OHSAS 18001/ISO 45001

Diferenţe între ISO 45001 si OHSAS 18001


Comparaţie între ISO 45001 si OHSAS 18001

ISO 45001:2018

OHSAS 18001:2007

1  Scop 1  Scop
2  Referinţe normative 2  Publicaţii de referinţă
3  Termeni şi definiţii  3 Termeni şi definiţii
4  Contextul organizaţiei Nu există clauză corespunzătoare
4.1 Înţelegerea organizaţiei şi a contextului său
4.2 Înţelegerea nevoilor şi aşteptărilor părţilor interesate
4.3  Determinarea scopului sistemului de management OHSAS 4.1 Cerinţe generale paragraf 2
4.4  Sistem de management OHSAS 4.1 Cerinţe generale paragraf 1
Nu există clauză corespunzătoare
5  Leadership
5.1 Leadership şi responsabilitate commitment 4.4.1 Resurse, funcţii, responsabilitate, răspundere şi autoritate, paragraf 1
5.2  Politica OHSAS paragraf 1 4.2 Politica OHSAS
5.2 Politica OHSAS paragraf 2
5.3 Roluri organizaţionale, roluri, responsabilitate şi autoritate 4.4.1 Resurse, funcţii, responsabilitate, răspundere şi autoritate-2.b & 3 to 6
5.4 Consultare şi participare a lucrătorilor 4.4.3.2 Participare şi consultare
6  Planificare 4.3 Planificare
6.1 Acţiunea de tratare a riscurilor şi oportunităţilor Nu există clauză corespunzătoare
6.1.1 General
6.1.2  Identificarea pericolelor şi tratarea riscurilor şi oportunităţilor 4.3.1 Identificarea pericolelor şi tratarea riscurilor şi determinarea controalelor paragraf 1 partea a 2-a la  4 & 7
6.1.3  Determinarea cerinţelor legale şi alte cerinţe 4.3.2  Cerinţe legale şi alte cerinţe
6.1.4  Planificarea acţiunii 4.3.1 Identificarea pericolelor şi tratarea riscurilor şi determinarea controalelor paragraf 1 partea, 5 & 6
6.2  Obiective OHSAS şi planificarea obţinerii lor Nu există clauză corespunzătoare
6.2.1  Obiective OHSAS 4.3.3 Obiective şi programe, paragraf 1-3
6.2.2 Planificarea acţiunilor de obţinere a obiectivelor OHSAS 4.3.3 Obiective şi programe, paragraf 4 & 5
7  Suport 4.4 Implementare şi operare
7.1 Resurse 4.4.1 Resurse, funcţii, responsabilitate, răspundere şi autoritate, paragraf 2.a
7.2 Competenţă 4.4.2 Competenţă, instruire, conştientizare paragraf 1 & 2
7.3 Conştientizare 4.4.2 Competenţă, instruire & conştientizare, paragraf 3
7.4  Comunicare 4.4.3 Comunicare, participare şi consultare
7.4.1 General 4.4.3.1 Comunicare
7.4.2  Comunicare internă Nu există clauză corespunzătoare
7.4.3  Comunicare externă
7.5 Informaţie documentată
7.5.1 General 4.4.4 Documentare
7.5.2  Creare şi actualizare 4.4.5 Controlul documentelor, paragraf 2
4.5.4 Controlul documentelor, paragraf 2
7.5.3 Controlul informaţiei documentate , paragraf-1 4.4.5 Controlul documentelor, paragraf 1
4.5.4 Controlul înregistrărilor, paragraf 1
7.5.3 Controlul informaţiei documentate, paragraf-2 & 3 4.4.5 Controlul documentelor, paragraf 2
4.5.4 Controlul înregistrărilor, paragraf 2
8  Operare 4.4 Implementare şi operare
8.1  Planificare şi control operaţional 4.4.6 Control operaţional
8.2  Pregătire pentru situaţii de urgenţă şi capacitate de răspuns 4.4.7 Pregătire pentru situaţii de urgenţă şi capacitate de răspuns
9  Evaluarea performanţei 4.5 Verificare
9.1 Monitorizare, măsurare, analiză şi evaluare Nu există clauză corespunzătoare
9.1.1  General, paragraf 2, 4, 6 4.5.1 Performanţă, măsurare şi monitorizare
9.1.1  General, paragraf 1, 3, 5
9.1.2  Evaluarea conformării 4.5.2 Evaluarea conformării
9.2  Audit intern Nu există clauză corespunzătoare
9.2.1 General 4.5.5 Audit intern, paragraf 1
9.2.2  Program de audit intern 4.5.5 Audit intern, paragraf 2 to 4
9.3 Analiza de management, paragraf 1 4.6 Analiza de management, paragraf 1
9.3 Analiza de management, paragraf 2 4.6 Analiza de management, paragraf 2
9.3 Analiza de management, paragraf 3 4.6 Analiza de management, paragraf 3
Nu există clauză corespunzătoare 4.6 Analiza de management, paragraf 4
10  Imbunătăţire (Title) Nu există clauză corespunzătoare
10.1 General
Nu există clauză corespunzătoare 4.5.3 Investigarea incidentelor neconformitate, acţiune corectivă şi preventivă
10.2  Incident, Neconformitate şi acţiune corectivă, paragraf-1, 2 4.5.3.1 Investigarea incidentelor, paragraf 1 la 3
4.5.3.2 Neconformitate, AC and AP
10.2  Incident, Neconformitate şi acţiune corectivă 3 4.5.3.1 Investigarea incidentelor, paragraf 4
10.3  Îmbunătăţire continuă Nu există clauză corespunzătoare

referinţă:

Comparison Matrix On ISO 45001:2018 & OHSAS 18001:2007

 

 

ISO 45001:2018


ISO 45001:2018  a fost publicat.

ISO 45001:2018 specifică cerințe cu privire la sănătate și securitate ocupațională și înlocuiește standardul OHSAS 18001:2007..

Standardul este aplicabil oricărei organizații indiferent de mărime, tip și activități ce dorește să implementeze, să mențină și să îmbunătățească un sistem de management al sănătății și securității ocupaționale.

Implementarea unui sistem de management al sănătății și securității ocupaționale în conformitate cu ISO 45001 permite unei organizații:

 • să își îmbunătățească performanță cu privire la sănătate și securitatea ocupațională;
 • să reducă numărul de accidente și bolile profesionale;
 • să contribuie la stabilirea unui mediu de lucru sigur;
 • să prevină incidentele și să protejeze angajații.

Pentru a realiza tranziția într-un mod cât mai lin e bine ca în primul rând modificările aduse de noul standard să fie înțelese iar pentru aceasta este bine ca să existe personal instruit. Apoi schimbările trebuie comunicate în întreaga organizație. De abia apoi se poate trece la tranziția efectivă la noul standard.

După implementarea noului standard, evident, organizația trebuie să respecte cerințele și treacă la îmbunătățire continuă.

ISO 45001


Se pare că în sfârșit, după îndelungi așteptări, standardul ISO 45001 va apărea în versiunea lui finală în Martie 2018.

Îm acest moment el se află în versiunea de draft final ISO/FDIS 45001:2017. ceea ce înseamnă că părțile interesate pot trimit feedback cu privire la el până cel târziu în 25 ianuarie 2018.

Varianta definitivă va fi publicată cel mai probabil în martie 2018 și va conține cerințele pe care o organizație trebuie să le respecte pentru a certifica un sistem de management al sănătății și securității ocupaționale, ceea ce este de importanță majoră în prevenirea accidentelor de muncă.

ISO 45001 va înlocui standardul OHSAS 1800 și va lua în considerare și alte standarde similare. Se va baza pe ciclul PDCA ( planifică-realizează-verifică-acționează) pentru a stabili cadrul deciziilor strategice și operaționale de implementare a sistemelor de sănătate și securitate ocupațională în organizație.

 

Sursa articol

Pregatire pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns


Pregătirea pentru situații de urgență este o cerință ISO 14001 și cere organizației să aibă proceduri si planuri pentru a răspunde situațiilor de urgență și accidentelor ce pot avea impact asupra mediului.

Procedurile trebuie să fie permanent revizuite și testate.

Exemple de proceduri de răspuns în cazul situațiilor de urgență:

Pregătire pentru situații de urgență și capacitate de răspuns pentru foc

 • plan de evacuare;
 • persoane responsabile cu protecția;
 • planul de răspuns pentru a fi notificați lucrătorii cu privire la foc;
 • modul de protecție a materialelor explozive.

 

Pregătire pentru situații de urgență și capacitate de răspuns pentru scurgeri de materiale periculoase

 • ce monitorizări există la locul de muncă pentru a detecta scurgerile;
 • cine este responsabil pentru detectarea scurgerilor;
 • cum să se asigure protecția zonei unde sunt înmagazinate chimicalele astfel încât potențialele; scurgeri să ajungă în mediu

Pregătire pentru situații de urgență și capacitate de răspuns pentru inundații

 • cum este locația proiectată astfel încât să fie evitată inundarea ei;
 • cum sunt depozitate materialele pentru a nu fi afectate materialele în cazul în care apele intră în clădire;
 • cum se asigură organizația că apele contaminate nu afectează mediul după ce apele de la inundație se retrag.

Pregătire pentru situații de urgență și capacitate de răspuns pentru deversările chimie

 • cine este competent și instruit pentru a se ocupa de deversările chimice în cadrul organizației;
 • ce echipament de protecție este necesar și dacă el este asigurat și menținut;
 • cum este depozitat acest echipament.

 

Traducere și adaptare din:

List of procedures for responding to emergency situations and accidents