ISO 9001

ISO 9001


Clauza 4.2 din ISO 9001:2015 vorbeşte despre înţelegerea nevoilor şi aşteptărilor părţilor interesate. Astfel, orice organizaţie ar trebui să identifice părţile interesate  relevate pentru sistemul de management implementat. Spre exemplu: Nevoile şi aşteptările clienţilor ar putea fi: livrarea de produse Read more…


Se știe bine că existența manualului calității nu mai este o cerință obligatorie a standardului ISO 9001:2015. Am considerat drept benefică scoaterea obligativității unui manual al calității, în special sub forma lui adesea lungă și greoaie, acceptată însă de marea Read more…


În standardul ISO 9001:2015 denumirile de documente și înregistrări au fost înlocuite de denumirile informație documentată menținută respectiv informație documentată reținută. Dar să vorbim puțin despre cele două concepte. Se știe că un principiu, chiar dacă nu explicit enunțat al implementării Read more…


Ce este cunoașterea organizațională? Cerinţa cu privire la cunoașterea organizațională este o cerință nouă aparută în standardul ISO 9001 la clauza 7.1.6. Ea este grupată împreună cu alte resurse cum ar fi: resursele umane, oameni, mediu de lucru, resurse de Read more…


Pregătirea pentru situații de urgență este o cerință ISO 14001 și cere organizației să aibă proceduri si planuri pentru a răspunde situațiilor de urgență și accidentelor ce pot avea impact asupra mediului. Procedurile trebuie să fie permanent revizuite și testate. Read more…


Atunci când vorbim de riscuri de luat în considerare în planificarea, menținerea și îmbunătățirea sistemului de management al calității în conformitate cu ISO 9001: 2015 trebuie cu siguranță să determinăm acele riscuri și oportunități ce trebuie tratate pentru a ne Read more…


Pentru multă vreme, după cum se știe, standardele ISO au avut structuri diferite. Și cum adesea organizațiile implementează mai mult decât un standard, acest fapt a devenit un impediment în implementarea sistemelor de management. Pentru a adresa această problemă ISO Read more…


Asociația Română de Standardizare a publicat varianta în limba română a standardului ISO 9001:2015. Sisteme de Management al Calității în conformitate cu SR EN ISO 9001:2015


Așadar după multă așteptare, standardul ISO 9001:2015 a fost publicat. E drept s-a știut că el urmează a fi publicat în septembrie 2015, apoi a fost zvonistica care spunea pe la colțuri că vor fi întârzieri apoi în final standardul Read more…


Noua versiune a standardului ISO 9001 ce va intra in vigoare in varianta definitiva in septembrie 2015 aduce cu sine cateva modificari importante dintre care conform celor mentionate de catre Rand E Winters, Jr.Senior ASR Lead Auditor in March 2014 Read more…