ISO 19011:2018


Principalele diferenţe faţă de standardul anterior ISO 19011 sunt:

  1. adăugarea abordării bazate pe risc la principiile de auditare;
  2. extinderea îndrumărilor cu privire la administrarea unui program de audit, inclusiv cu privire la riscurile unui program de audit;
  3. extinderea îndrumărilor cu privire la modul de a conduce un audit în special pe partea de planificare;
  4. extinderea cerinţelor cu privire la competenţa auditorilor;
  5. ajustarea terminologiei pentru a reflecta procesul;
  6. retragerea anexei cu privire la cerinţele de competenţă  pentru auditarea diferitelor discipline specifice sistemului de management;
  7. extinderea anexei cu privire la îndrumări asupra noilor concepte de audit cum ar fi contextul organizaţional. leadership şi angajament, audituri virtuale, plăngeri şi lanţuri de furnizare.

Au existat şi modificări în terminologie prin includerea unor termeni şi definiţii din ISO 9000:2015 cum ar fi: audit, echipa de audit, sistem de management şi risc.

Termenul documente şi înregistrări a fost înlocuit de termenul de informaţie documentată iar termenul de furnizori a fost înlocuit de cel de furnizori externi.

De asemenea s-au introdus noi termeni şi definiţii cum ar fi:

audit combinat, audit comun, dovadă obiectivă, cerinţă, proces, performanţă, eficacitate.

Versiunea din 2018 a acestui standard pune accentul pe abordarea bazată pe risc şi anume a se considera riscuri şi oportunităţi la planificare, realizare şi finalizare audit. Această abordare poate servi ca un instrument de prevenire, optimizare şi eficientizare a procesului de audit şi a ieşirilor acestuia.

Această versiune caută să consolideze ghidurile existente astfel încât să ajute organizaţiile în organizarea unui program de audit de succes, în asigurarea îmbunătăţirii continue şi în auditarea eficace a mai multor sisteme de management.

referinţa: Key Changes ISO 19011:2018