Instruire

Serviciile de instruire oferinte sunt:

– referitoare la implementarea sistemelor de management în conformitate cu standardele de referință :

  •  de calitate (ISO 9001);
  • de mediu (ISO 14001);
  • de sănătate si securitate ocupaționala (OHSAS 18001);
  • de securitate a informațiilor (ISO 27001);
  • de management al serviciilor IT (ISO 20000-1);

-referitoare la controlul intern managerial;

-referitoare la sănătate și securitate în muncă;

in plus se asigură instruirea cu privire la standardul de audit ISO 19011 sau cu privire la modul de realizare a evaluărilor de risc.