Tag: 19011


Principalele diferenţe faţă de standardul anterior ISO 19011 sunt: adăugarea abordării bazate pe risc la principiile de auditare; extinderea îndrumărilor cu privire la administrarea unui program de audit, inclusiv cu privire la riscurile unui program de audit; extinderea îndrumărilor cu Read more…