Tranziție la ISO 9001:2015


(corecție pag.12, min 5:32- manualul calității în loc de managementul calității (coloana 1))