Perspectiva ciclului de viata ISO 14001


Conform ISO 14001 o abordare sistemica a managementului de mediu poate furniza managementului informația necesara pentru a construi succesul pe termen lung si pentru a contribui la dezvoltarea susținuta prin controlul si influenta asupra modului in care produsele si serviciile organizației sunt proiectate, realizate, distribuite, consumate si eliminate luând in calcul perspectiva ciclului de viată care poate preveni mutarea impactului de mediu in interiorul ciclului de viată a acestora.

Ciclul de viată reprezinta stadiile produsului sau serviciului consecutive si interconectate de la achiziția materiei prime sau generarea ei din resurse naturale pana la eliminarea finala.

Stadiile ciclului de viată includ

 • achiziția de materii prime;
 • proiectarea;
 • producția;
 • transportul si livrarea;
 • utilizarea;
 • tratamentul la final de viată;
 • eliminarea.

Standardul nu cere o evaluare detaliata a ciclului de viată ci doar ca organizația sa ia in considerare acest ciclu de viată intr-atat incat sa se gândească la acele stadii pe care le poate controla si influenta suficient.

De ce este bine ca organizația sa considere produsul din perspectiva ciclului de viată?

Ei bine, pentru ca multe impacturi de mediu au loc la transport, livrare, tratamentul de final sau eliminare a produselor sale. Furnizând informatie sau fiind ea însăși informata organizatia poate preveni si reduce anumite impacturi de mediu pe parcursul stadiilor ciclului de viată.

Când aplica perspectiva ciclului de viată produselor si serviciilor sale organizația ar trebui sa considere următoarele:

 • stadiul in ciclul de viată a produsului sau serviciului;
 • gradul de control pe care îl are asupra stadiilor ciclului de viată; de exemplu un proiectant ar putea fi responsabil de selecția materialelor brute, in vreme ce producătorul ar putea fi responsabil de reducerea consumului de materiale brute si de minimizarea deșeurilor de producție, iar utilizatorul poate fi responsabil numai de utilizarea si eliminarea produsului;
 • gradul de influenta pe care îl are asupra ciclului de viată a produsului de exemplu proiectantul ar putea influenta metodele de producție a producătorului, in vreme ce producătorul ar putea influenta designul si modul in care este produsul utilizat sau metodele de eliminare;
 • viată produsului;
 • influenta pe care o are organizația asupra lanțului de furnizare;
 • lungimea lanțului de furnizare;
 • complexitatea tehnologica a produsului.

Organizația poate considera a cele stadii din ciclul de viată asupra cărora are cea mai mare influenta sau control deoarece acestea pot oferi cele mai mari oportunități de a reduce utilizarea resurselor si de a minimiza poluarea sau pierderile.

In cadrul scopului definit al sistemului de management de mediu, organizația trebuie sa determine aspectele de mediu ale activităților sale, produse sau servicii pe care le poate controla si acelea pe care le poate influenta si impacturile lor de mediu asociate, considerând perspectiva ciclului de viată.

Din punct de vedere al controlului operațional organizația trebuie sa stabilească controale care sa asigure ca cerințele de mediu sunt abordate in procesul de proiectare si dezvoltare a produsului si serviciului considerând fiecare stadiu din ciclul sau de viată. De asemenea organizația trebuie sa determine care sunt cerințele pentru furnizori, sa comunice cerințele relevante furnizorilor si contractorilor si sa furnizeze informații despre impacturi de mediu semnificative asociate transportului, livrării, utilizării, tratamentului de final de viată si de eliminare finala a produselor si serviciilor.

referinta:

Life-cycle perspective

Life cycle perspective-1