Parti interesate


Clauza 4.2 din ISO 9001:2015 vorbeşte despre înţelegerea nevoilor şi aşteptărilor părţilor interesate.

Astfel, orice organizaţie ar trebui să identifice părţile interesate  relevate pentru sistemul de management implementat.

Spre exemplu:

Nevoile şi aşteptările clienţilor ar putea fi: livrarea de produse de calitate precum şi o comunicare bună cu organizaţia.

Proprietarii şi acţionarii aşteaptă profit, răspuns flexibil la oportunităţile de afaceri precum şi o clară evaluarea a riscurilor şi oportunităţilor.

Angajaţii au aşteptări cu privire la viziunea organizaţiei, cu definirea clară a activităţii realiate sau cu privire la condiţiile de muncă şi a securităţii acestuia, aşteaptă răsplată pentru munca depusă şi recunoaştere, şi mediu pentru dezvoltare.

Furnizorii şi partenerii aşteaptă o comunicare clară cu organizaţia precum şi plăţi realizate la timp, beneficii şi continuitate.

Societatea în care organizaţia îşi desfăşoară activitatea aşteptă protecţia mediului, comportament etic şi livrarea produselor în acord cu tendintele ecologice şi cu aspecte culturale.

Legiuitorii aşteaptă respectarea legilaţiei în vigoare.

Mediul de afaceri al organizaţiei este într-o dinamică continuă şi drept urmare nevoile şi aşteptărille părţilor interesate se vor schimba şi ele.

Organizaţia trebuie ca permanent să analizeze aceste schimbări şi să ia măsurile necesare pentru a veni în întâmpinarea nevoilor şi aşteptărilor părţilor interesate.

Această analiză se poate foarte bine realiza în cadrul şedinţelor de analiză de management.