Category: ISO 19011

ISO 19011


În anul 2011 a avut loc tranziția la noul standard de audit ISO 19011:2011- Ghid pentru auditarea sistemelor de management. S-a dorit trecerea la un standard de audit ce să includă linii directoare pentru auditarea tuturor sistemelor de management. Astfel Read more…