ISO 45001:2018


ISO 45001:2018  a fost publicat.

ISO 45001:2018 specifică cerințe cu privire la sănătate și securitate ocupațională și înlocuiește standardul OHSAS 18001:2007..

Standardul este aplicabil oricărei organizații indiferent de mărime, tip și activități ce dorește să implementeze, să mențină și să îmbunătățească un sistem de management al sănătății și securității ocupaționale.

Implementarea unui sistem de management al sănătății și securității ocupaționale în conformitate cu ISO 45001 permite unei organizații:

  • să își îmbunătățească performanță cu privire la sănătate și securitatea ocupațională;
  • să reducă numărul de accidente și bolile profesionale;
  • să contribuie la stabilirea unui mediu de lucru sigur;
  • să prevină incidentele și să protejeze angajații.

Pentru a realiza tranziția într-un mod cât mai lin e bine ca în primul rând modificările aduse de noul standard să fie înțelese iar pentru aceasta este bine ca să existe personal instruit. Apoi schimbările trebuie comunicate în întreaga organizație. De abia apoi se poate trece la tranziția efectivă la noul standard.

După implementarea noului standard, evident, organizația trebuie să respecte cerințele și treacă la îmbunătățire continuă.