Diferenţe între ISO 45001 si OHSAS 18001


Comparaţie între ISO 45001 si OHSAS 18001

ISO 45001:2018

OHSAS 18001:2007

1  Scop 1  Scop
2  Referinţe normative 2  Publicaţii de referinţă
3  Termeni şi definiţii  3 Termeni şi definiţii
4  Contextul organizaţiei Nu există clauză corespunzătoare
4.1 Înţelegerea organizaţiei şi a contextului său
4.2 Înţelegerea nevoilor şi aşteptărilor părţilor interesate
4.3  Determinarea scopului sistemului de management OHSAS 4.1 Cerinţe generale paragraf 2
4.4  Sistem de management OHSAS 4.1 Cerinţe generale paragraf 1
Nu există clauză corespunzătoare
5  Leadership
5.1 Leadership şi responsabilitate commitment 4.4.1 Resurse, funcţii, responsabilitate, răspundere şi autoritate, paragraf 1
5.2  Politica OHSAS paragraf 1 4.2 Politica OHSAS
5.2 Politica OHSAS paragraf 2
5.3 Roluri organizaţionale, roluri, responsabilitate şi autoritate 4.4.1 Resurse, funcţii, responsabilitate, răspundere şi autoritate-2.b & 3 to 6
5.4 Consultare şi participare a lucrătorilor 4.4.3.2 Participare şi consultare
6  Planificare 4.3 Planificare
6.1 Acţiunea de tratare a riscurilor şi oportunităţilor Nu există clauză corespunzătoare
6.1.1 General
6.1.2  Identificarea pericolelor şi tratarea riscurilor şi oportunităţilor 4.3.1 Identificarea pericolelor şi tratarea riscurilor şi determinarea controalelor paragraf 1 partea a 2-a la  4 & 7
6.1.3  Determinarea cerinţelor legale şi alte cerinţe 4.3.2  Cerinţe legale şi alte cerinţe
6.1.4  Planificarea acţiunii 4.3.1 Identificarea pericolelor şi tratarea riscurilor şi determinarea controalelor paragraf 1 partea, 5 & 6
6.2  Obiective OHSAS şi planificarea obţinerii lor Nu există clauză corespunzătoare
6.2.1  Obiective OHSAS 4.3.3 Obiective şi programe, paragraf 1-3
6.2.2 Planificarea acţiunilor de obţinere a obiectivelor OHSAS 4.3.3 Obiective şi programe, paragraf 4 & 5
7  Suport 4.4 Implementare şi operare
7.1 Resurse 4.4.1 Resurse, funcţii, responsabilitate, răspundere şi autoritate, paragraf 2.a
7.2 Competenţă 4.4.2 Competenţă, instruire, conştientizare paragraf 1 & 2
7.3 Conştientizare 4.4.2 Competenţă, instruire & conştientizare, paragraf 3
7.4  Comunicare 4.4.3 Comunicare, participare şi consultare
7.4.1 General 4.4.3.1 Comunicare
7.4.2  Comunicare internă Nu există clauză corespunzătoare
7.4.3  Comunicare externă
7.5 Informaţie documentată
7.5.1 General 4.4.4 Documentare
7.5.2  Creare şi actualizare 4.4.5 Controlul documentelor, paragraf 2
4.5.4 Controlul documentelor, paragraf 2
7.5.3 Controlul informaţiei documentate , paragraf-1 4.4.5 Controlul documentelor, paragraf 1
4.5.4 Controlul înregistrărilor, paragraf 1
7.5.3 Controlul informaţiei documentate, paragraf-2 & 3 4.4.5 Controlul documentelor, paragraf 2
4.5.4 Controlul înregistrărilor, paragraf 2
8  Operare 4.4 Implementare şi operare
8.1  Planificare şi control operaţional 4.4.6 Control operaţional
8.2  Pregătire pentru situaţii de urgenţă şi capacitate de răspuns 4.4.7 Pregătire pentru situaţii de urgenţă şi capacitate de răspuns
9  Evaluarea performanţei 4.5 Verificare
9.1 Monitorizare, măsurare, analiză şi evaluare Nu există clauză corespunzătoare
9.1.1  General, paragraf 2, 4, 6 4.5.1 Performanţă, măsurare şi monitorizare
9.1.1  General, paragraf 1, 3, 5
9.1.2  Evaluarea conformării 4.5.2 Evaluarea conformării
9.2  Audit intern Nu există clauză corespunzătoare
9.2.1 General 4.5.5 Audit intern, paragraf 1
9.2.2  Program de audit intern 4.5.5 Audit intern, paragraf 2 to 4
9.3 Analiza de management, paragraf 1 4.6 Analiza de management, paragraf 1
9.3 Analiza de management, paragraf 2 4.6 Analiza de management, paragraf 2
9.3 Analiza de management, paragraf 3 4.6 Analiza de management, paragraf 3
Nu există clauză corespunzătoare 4.6 Analiza de management, paragraf 4
10  Imbunătăţire (Title) Nu există clauză corespunzătoare
10.1 General
Nu există clauză corespunzătoare 4.5.3 Investigarea incidentelor neconformitate, acţiune corectivă şi preventivă
10.2  Incident, Neconformitate şi acţiune corectivă, paragraf-1, 2 4.5.3.1 Investigarea incidentelor, paragraf 1 la 3
4.5.3.2 Neconformitate, AC and AP
10.2  Incident, Neconformitate şi acţiune corectivă 3 4.5.3.1 Investigarea incidentelor, paragraf 4
10.3  Îmbunătăţire continuă Nu există clauză corespunzătoare

referinţă:

Comparison Matrix On ISO 45001:2018 & OHSAS 18001:2007