Schimbari aduse de noua ediție ISO 14001:2015 FDIS


Unele dintre cele mai importante schimbari pe care standardul ISO 14001: 2015 le aduce in modul in care organizatia actioneaza sunt:

  • asteptari mai mari cu privire la modul in care top managementul intelege problemele de management ale organizatiei;
  •  intelegerea modului in care contextul de mediu al organizatiei inclusiv partile interesate influenteaza directia de business;
  •  realizarea de angajamente pentru dezvoltare durabila si responsabilitate sociala;
  •  extinderea influentei de mediu intr-un lant valoric cu influenta asupra achizitiilor;
  •  luarea in considerare a oportunitatilor designului de mediu ca un instrument pentru imbunatatire;
  •  asigurarea conformarii permanente cu cerintele legale ;
  • utilizarea de indicatori de performanta pentru a monitoriza imbunatatirea.
14001:2004 14001:2015
0. Introducere 0. Introducere
1. Scop 1. Scop
2. Referin
te normative
2. Referin
te normative
3. Termeni si definitii 3. Termeni si definitii
4. Sistemul de management de mediu 4. Contextul organizatiei
4.1. Cerinte generale 4.1. intelegerea organizatiei si a contextului acesteia
4.2. intelegerea nevoilor si asteptarilor partilor interesate
4.3. Determinarea scopului SMM
4.4. Sistem de management al calitatii -SMM
10.2 Imbunatatire continua
4.2 Politica de mediu 5.2 Politica de mediu
4.3 Planificare 6. Planificare
6.1. Actiuni ce se refera la riscuri si oportunitati
6.1.1. General
4.3.1. Aspecte de mediu 6.1.2. Identificarea hazardului de mediu
6.1.4. Determinarea aspectelor de mediu semnificative si riscurilor si oportunitatilor organizationale
4.3.2. Cerinte legale si alte cerinte 6.1.3. Determinarea conformarii cu obligatiile
4.3.3. Obiective, tinte si programme 6.2. Obiective de mediu si planificarea obtinerii lor
6.2.1. Obiective de mediu
6.2.2. Planificarea obtinerii obiectivelor
4.4. Implementare si operare 7. Suport
8. Operare
5. Leadership
4.4.1 Resurse, roluri, responsabilitati si autoritate 7.1. Resurse
5.3. Roluri organizationale, responsabilitati si autoritati
5.1. Leadership si angajament
4.4.2 Competenta, instruire si constientizare 7.2. Competenta
7.3. Constientizare
7.4. Comunicare
7.4.1. General
7.4.2. Comunicare interna
7.4.3. Comunicare externa si raportare
4.4.4. Documentatie 7.5. Informatie documentata
7.5.1. General
4.4.5. Controlul documentelor 7.5.2. Creare si actualizare
7.5.3. Control al informatiei documentate
4.4.6. Control operational 8.1. Planificare si control operational
8.2. Controlul lantului valoric
4.4.7. Pregatire pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns 8.3. Pregatire pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns
4.5. Verificare 9. Evaluarea performantei
4.5.1. Monitorizare si masurare 9.1. Monitorizare, masurare, analiza si evaluare
9.1.1. General
4.5.2. Evaluarea conformarii 9.1.2. Evaluarea conformarii
4.5.3. Neconformitate,actiune corectiva si actiune preventiva 10.1. Neconformitate si actiune corectiva
4.5.4. Controlul inregistrarilor 7.5.3. Control al informatiei documentate
4.5.5. Audit intern 9.2. Audit intern
4.6 Analiza de management 9.3. Analiza de management
10. Imbunatatire

Referinta

standarde 14001:2004 respectiv draft 14001:2015